> Неготино Инфо
Mesto_Za_Reklama
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Дата: 04.09.2017 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање н...

О Г Л А С З А Ј А В Н О Н А Д А В А Њ Е
Дата: 17.05.2017 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
О Г Л А С  З А  Ј А В Н О  Н А Д А В А Њ Е

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна к...

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ
Дата: 27.01.2016 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна к...

Општина Неготино обезбеди 45.000.000 денари за реализација на 3 проекти во руралните средини
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Општина Неготино обезбеди 45.000.000 денари за реализација на 3 проекти во руралните средини

Општина Неготино обезбеди 45.000.000 денари за реализација на 3 проекти во руралните средини

...
Завршија археолошките истражувања на локалитетот Градиште кој има потенцијал да стане археолошки бисер на Македонија
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Завршија археолошките истражувања на локалитетот Градиште кој има потенцијал да стане археолошки бисер на Македонија

Завршија археолошките истражувања на локалитетот Градиште кој има потенцијал да стане археолошки бисер на Македонија

...
Течат активностите од манифестацијата Топол културен бран-2015 г.
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Течат активностите од манифестацијата Топол културен бран-2015 г.

Течат активностите од манифестацијата Топол културен бран-2015 г.

...
Здружението Стари занаето со проект Со уметноста и занаетот против пороците на 21 век
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Здружението Стари занаето со проект Со уметноста и занаетот против пороците на 21 век

Здружението Стари занаето со проект Со уметноста и занаетот против пороците на 21 век

...
Во Неготино презентирани мерки за прилагодување на лозарството кон климатските промени
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Во Неготино презентирани мерки за прилагодување на лозарството кон климатските промени

Во Неготино презентирани мерки за прилагодување на лозарството кон климатските промени

...
Преку заеднички проект општините Неготино и Алмопија ќе го развиваат пчеларството
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Преку заеднички проект општините Неготино и Алмопија ќе го развиваат пчеларството

Преку заеднички проект општините Неготино и Алмопија ќе го развиваат пчеларството

...
Во првите 6 месеци од годинава на подрачјето на неготинска општина се случиле 47 сообраќајни незгоди
Дата: 24.08.2015 • Автор: Администратор • Категорија: Соопштенија
Во првите 6 месеци од годинава на подрачјето на неготинска општина се случиле 47 сообраќајни незгоди

Во првите 6 месеци од годинава на подрачјето на неготинска општина се случиле 47 сообраќајни незгоди

...
Страница: 1 2 3 4 5